Την Κυριακή κατόπιν προσκλήσεως του πρόεδρου Φωτόπουλου Βασίλη, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.ΗΜ.Τ.Ο.. Καρδίτσας, με θέμα την συγκρότηση σε Σώμα του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και την κατανομή αξιωμάτων.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα