Το άτυπο συντονιστικό όργανο για την άρδευση στην Π.Ε Καρδίτσας συνεδρίασε χθες και αποφάσισε τη λήξη της αρδευτικής περιόδου σήμερα Παρασκευή.
Μετά την περίοδο αυτή θα εκταμιεύονται μικρές ποσότητες ύδατος για τις ανάγκες κηπευτικών και ειδικών καλλιεργειών, κατά κύριο λόγο εντός του δικτύου Ταυρωπού.