Στη βελτίωση και αποκατάσταση σημείων του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας μετά τη σύμβαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Κώστας Αγοραστός. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ και υλοποιείται με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Αναλυτικότερα, οι εργασίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο δρόμο Ραχούλα – Αμάραντος – Σαραντάπορο – Νεράϊδα, στο οδικό δίκτυο Δαφνοσπηλιά – Απιδιά – Μολόχα, στο δρόμο Καλλιφώνι – Κέδρος   καθώς και σε άλλα σημεία του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Καρδίτσας που έχουν κριθεί απαραίτητα από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός τόνισε τα εξής: «Η προσπάθεια της βελτίωσης του οδικού δικτύου της Θεσσαλίας είναι συνεχής και ακατάπαυστη. Στόχος μας είναι η ενίσχυση της ασφάλειας στη μετακίνηση των ανθρώπινων κοινοτήτων και στη μεταφορά εμπορευμάτων. Παράλληλα τα έργα αυτά αποτελούν μόχλευση για τις τοπικές οικονομίες δημιουργώντας νέες θέες εργασίας. Οι τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχουν καταγράψει και επισημάνει επικίνδυνες θέσεις που χρίζουν παρέμβασης στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καρδίτσας. Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Βασίλη Τσιάκο σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έργα ουσίας και χρήσιμα για τους πολίτες».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο έχει σκοπό την βελτίωση – συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Καρδίτσας καθώς και την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν δημιουργηθεί.

Οι εργασίες που προβλέπονται θα γίνουν στους παρακάτω οδικούς άξονες:

 • Οδός Ραχούλα – Αμάραντος – Σαραντάπορο – Νεράϊδα

 • Οδός Δαφνοσπηλιά – Απιδιά – Μολόχα

 • Οδός Καλλιφώνι – Κέδρος

 • Καθώς και άλλες θέσεις του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Καρδίτσας που θα κριθεί απαραίτητο από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι οι εξής:

 • Καθαρισμός και μόρφωση τάφρων

 • Καθαρισμός οχετών

 • Άρση Καταπτώσεων

 • Προμήθεια δανείων και κατασκευή επιχωμάτων

 • Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης των οποίων οι θέσεις και οι διαστάσεις θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία

 • Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου

 • Κατασκευή σωληνωτών οχετών

 • Εργασίες οδοστρωσίας

 • Φρεζάρισμα του τάπητα στα τμήματα του οδικού δικτύου που κρίνεται απαραίτητο

 • Ασφαλτικές εργασίες για την βελτίωση της βατότητας του οδικού δικτύου

 • Διαγράμμιση οδοστρώματος

 • Τοποθέτηση πινακίδων

Για την παραλαβή του ασφαλτομίγματος εκτός του ζυγολογίου θα προσκομίζεται και αντίγραφο του δελτίου αποστολής .