Σε παύση λειτουργίας τέθηκε  η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 2020.

Για δύο εβδομάδας το ΟΣΔΕ θα παραμείνει κλειστό, στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί για την προστασία της δημόσιας υγείας.