Μάσκες και γάντια προστασίας για τους αστυνομικούς της Καρδίτσας

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΤΣΙΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

• Επισημάνσεις της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων

Xίλιες μάσκες και 1000 γάντια μιας χρήσης θα διατεθούν στους αστυνομικούς που υπηρετούν στην Αστυνομική Διεύθυνση Καρδίτσας μετά τη δωρεά που εξασφάλισε η Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων από Καρδιτσιώτη επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στην Αθήνα.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα