Την 9η τροποποίηση των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης προετοιμάζουν οι διαχειριστικές αρχές ώστε να προβλεφθούν όλες οι νέες προκηρύξεις και το χρηματοδοτικό σχήμα της μεταβατικής περιόδου 2021-2022.

Όπως φαίνεται, από τα 1,6 δις ευρώ κοινοτικού χρήματος της μεταβατικής περιόδου, περί τα 400 εκατ. ευρώ θα πάνε για την κάλυψη της εξισωτικής αποζημίωσης και περί τα 350 εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών.

Ως εκ τούτου, απομένουν γύρω στα 850 εκατ. ευρώ κοινοτικών κονδυλίων για προσκλήσεις Βιολογικής Γεωργίας και Σχεδίων Βελτίωσης μαζί με άλλα προγράμματα που εξετάζονται (Μεταποίηση, Leader κ.λπ), ώστε να διαχειριστούν οι αρχές. Μέσα σε αυτά τα κονδύλια προστίθεται και η εθνική συμμετοχή, η οποία ωστόσο αναμένεται μειωμένη καθώς η Κομισιόν στον μεταβατικό κανονισμό αφήνει κάποια παράθυρα για έως και 100% χρηματοδότησης μέτρων με κοινοτικά χρήματα. Σημειώνεται πως με τα χρήματα της περασμένης περιόδου 20142020 μένει να προκηρυχθούν ακόμα το Μέτρο 2.1 Σύμβουλοι, το Μέτρο 4.1.2 Σχέδια Βελτίωσης αρδευτικών και ένα νέο Μέτρο, το 5.1.2 με τίτλο «Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές», το οποίο αφορά μόνο χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις (προϋπολογισμός 5 εκατ. ευρώ).

Προετοιμασία για τα Μέτρα της περιόδου 2023-2027

Σημειώνεται εδώ πως οι διαχειριστικές αρχές οφείλουν με βάση της κοινοτικές οδηγίες να καταπιαστούν, και σύντομα μάλιστα, με τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης της νέας προγραμματικής περιόδου που θα ξεκινήσει το 2023. Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει ένα στρατηγικό πλάνο μέχρι το τέλος του έτους και σε αυτό θα περιλαμβάνεται και ο «σκελετός» των διαρθρωτικών προγραμμάτων. Αξίζει να σημειωθεί εδώ πως ο γενικός γραμματέας Κοινοτικών Πόρων, Κωνσταντίνος Μπαγινέτας έκανε λόγο σε τηλεοπτική εκπομπή για μία ακόμη πρόσκληση Νέων Αγροτών με το ξεκίνημα της νέας περιόδου, δηλαδή το 2023.