Mέσω Συνδέσμου, ο οποίος βρίσκεται υπό σύσταση, οι έξι Δήμοι του Νομού Καρδίτσας προωθούν την ίδρυση και λειτουργία ενός κοινού καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην τοπική κοινότητα της Αστρίτσας στην Δ.Ε. Φύλλου.
Συγκεκριμένα, με πρωτοβουλία του Δήμου Καρδίτσας, οι έξι Δήμοι θα υποβάλλουν μια ενιαία πρόταση χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» συνολικού προϋπολογισμού 1,8 εκ ευρώ. Το συνολικό ποσό προέρχεται από τις επιμέρους χρηματοδοτήσεις ύψους 300.000 ευρώ που προβλέπει για κάθε Δήμο η πρόσκληση του προγράμματος, ενώ ο φάκελος της πρότασης για ένταξη στο πρόγραμμα θα πρέπει να κατατεθεί έως το τέλος του έτους.
Τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων, έχουν εγκρίνει την ίδρυση και το καταστατικό του υπό ίδρυση Συνδέσμου, με την ονομασία «Σύνδεσμος Δήμων Π.Ε. Καρδίτσας ΣΥ.ΔΗ.Π.Ε.Κ.» που ως έδρα του ορίζεται ο Δήμος Καρδίτσας και η χρονική του διάρκεια θα είναι 50 χρόνια.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 11 μέλη και συγκροτείται από αιρετούς αντιπροσώπους του κάθε Δήμου που εκλέγονται από τα Δημοτικά τους Συμβούλια ως εξής:
-ο Δήμαρχος Καρδίτσας και 2 αιρετοί αντιπρόσωποι, ένας εκ των οποίων είναι εκπρόσωπος της μειοψηφίας
-ο Δήμαρχος Σοφάδων και 1 αιρετός αντιπρόσωπος
-ο Δήμαρχος Παλαμά και 1 αιρετός αντιπρόσωπος
-ο Δήμαρχος Μουζακίου και 1 αιρετός αντιπρόσωπος
-ο Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα
-ο Δήμαρχος Αργιθέας
Ο ορισμός των μελών αναμένεται να γίνει το προσεχές διάστημα προκειμένου το συμβούλιο να συνεδριάσει και να ακολουθήσει τις τυπικές διαδικασίες που αφορούν την κατάθεση της μελέτης και του φακέλου ένταξης στην σχετική πρόσκληση του Προγράμματος.
Σκοπός
Σύμφωνα με το καταστατικό, σκοπός του συνδέσμου είναι:
– Ο συντονισμός των ενεργειών και δράσεων των μελών του και η από κοινού προώθηση ενεργειών με κάθε πρόσφορο μέσο, για την ίδρυση και λειτουργία διαδημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων.

– Η περισυλλογή, επίβλεψη και προστασία των αδέσποτων ζώων.
– Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων της περιοχής σε θέματα προστασίας των ζώων και διαμόρφωση νοοτροπίας υπευθυνότητας των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς.
– Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που προάγουν τη ζωοφιλία.
– Η συνεργασία με τοπικούς φορείς, επιστημονικά ή τεχνολογικά ιδρύματα, ιδιωτικούς φορείς, ομάδες συλλογικών συμφερόντων, επιμελητήρια, δημόσιους φορείς και άλλους Ευρωπαϊκούς ή Διεθνείς φορείς.
– Η υποβολή προτάσεων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για την ίδρυση, λειτουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμό, καθώς και την επίτευξη οποιουδήποτε από τους ανωτέρω σκοπούς του Συνδέσμου.
-Η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας που είναι συναφής με τους παραπάνω σκοπούς εφόσον εμπίπτει στις αρμοδιότητες των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ.
Πόροι
Οι πόροι του Συνδέσμου σύμφωνα με το καταστατικό είναι
:α) Η ετήσια εισφορά των συμμετεχόντων Ο.Τ.Α., στον Σύνδεσμο ορίζεται 2‰ (δύο τοις χιλίοις) επί των τακτικών εσόδων του προηγούμενου έτους για όλους τους συμμετέχοντες Δήμους.
Η ετήσια εισφορά των συμμετεχόντων Ο.Τ.Α. στον Σύνδεσμο θα αρχίσει να καταβάλλεται αμέσως μετά την ένταξη του έργου κατασκευής του Καταφυγίου στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου εξουσιοδοτείται να αποφασίσει σχετικά με την ημερομηνία απόδοσης της εισφοράς των μελών κάθε έτος.
β) Πρόσοδοι από φόρους, τέλη, και δικαιώματα που επιβάλλονται υπέρ Συνδέσμου.
γ) Δωρεές, επιχορηγήσεις και οποιαδήποτε άλλα ποσά παρέχονται από το Δημόσιο, την Ε.Ε. ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Οργανισμούς.