Να καταθέσουν μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καλεί τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον «Ιανό» η Διεύθυνση Ανάπτυξης Καρδίτσας, προκειμένου να λάβουν την προβλεπόμενη αποζημιωση. Η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών μπορεί να ζητά από τις επιχειρήσεις επιπρόσθετα δικαιολογητικά, στο πλαίσιο ελέγχου νομιμοποίησης των δικαιούχων.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα