Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 μπορούν να υποβάλουν από σήμερα 5 Ιανουαρίου 2021 οι δικαιούχοι της ενίσχυσης, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αγρότες που τηρούν βιβλία.

Όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Οικονομικών, τα αιτήματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport (www.aade.gr/mybusinesssupport) της ΑΑΔΕ θα γίνονται δεκτά μέχρι τις 15 Ιανουαρίου.