Να γίνει μία από τις 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις της Ευρώπης έως το 2030 θα επιδιώξει ο Δήμος Καρδίτσας, ο οποίος θα υποβάλλει πρόταση συμμετοχής σε σχετικό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Την απόφαση αυτή έλαβε κατά πλειοψηφια το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας, στην πρόσφατη συνεδρίαση του.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»