Μείωση μισθωμάτων της τάξης του 40% για τα δημοτικά ακίνητα αποφασίζει στη
σημερινή συνεδρίασή του το δημοτικό συμβούλιο Καρδίτσας. Η δημοτική αρχή δια του αρμόδιου αντιδημάρχου κ. Ηλία Σχορετσανίτη θα εισηγηθεί προς το σώμα να εγκρίνει τη μείωση των μισθωμάτων με στόχο να στηριχθούν οι επιχειρήσεις που στεγάζονται σε δημοτικά κτίρια και έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα