Μειώθηκαν οι αριστούχοι

Στο ήμισυ μειώθηκαν οι αριστούχοι μαθητές στο Νομό Καρδίτσας, όπως φάνηκε μετά την ανακοίνωση των βαθμολογίων. Φέτος, οι αριστούχοι στο Νομό ήταν 16, ενώ την περσινή χρονιά ήταν 31. Λίγο ο κορωνοϊός, λίγο η δυσκολία των θεμάτων, είχε σαν αποτέλεσμα να επηρεαστούν οι επιδόσεις των υποψηφίων. Όπως και να έχει πάντως, το υπέροχο ταξίδι των υποψηφίων τώρα ξεκινάει, είτε έγραψαν 18, είτε χαμηλότερα…

Κ.Φ.