Ένα ακόμη έργο βελτίωσης της ποιότητας ζωής για τους δημότες αλλά και τους επισκέπτες
της περιοχής ολοκλήρωσε η Δημοτική Αρχή Καρδίτσας. Πρόκειται για την αναβάθμιση του φωτισμού στο Νότιο Περιφερειακό της και ειδικότερα στο τμήμα από την οδό Φλωράκη στο ύψος του παλαιού στρατοπέδου, μέχρι και την Λεωφόρο Δημοκρατίας στο ύψος των παλαιών σφαγείων.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα