Η συγχώνευση του ΤΕΙ Θεσσαλίας με το πανεπιστήμιο, «γέννησε» κάποιες ελπίδες πως ίσως υπάρξει μεγαλύτερη ζήτηση από τους υποψηφίους, λόγω της πενταετούς φοίτησης. Η ανακοίνωση των βάσεων, προκαλεί προβληματισμό, σχετικά με το μέλλον των σχολών που συγχωνεύτηκαν. Το τμήμα τεχνολογίας ξύλου και επίπλου στην Καρδίτσα, συγχωνεύτηκε με τη Δασοπονία και μετονομάστηκε σε Τμήμα δασολογίας, επιστημών, ξύλου και σχεδιασμού. Η βάση εισαγωγής στο συγκεκριμένο τμήμα «κατρακύλησε» στα 4.100 μόρια. Αυτό σημαίνει πως υποψήφιος που έγραψε κατά μέσο όρο 4,1 εισάγεται στο τμήμα! Βέβαια, δεν είναι το μόνο τμήμα σε όλη τη χώρα που οι υποψήφιοι περνούν με κάτω από 5.000 μόρια. Είναι πολλά τα παραδείγματα και προκαλούν προβληματισμό…

Κ.Φ.