Με διευρυμένη λίστα επιλέξιμων καλλιεργειών και ζωικού κεφαλαίου, σε τέσσερις προσκλήσεις, αλλά μόνο για τη διατήρηση των μεθόδων και των πρακτικών βιολογικής παραγωγής και εκτροφής προδημοσιεύτηκε η νέα πρόσκληση του μέτρου των Βιολογικών.

Ειδικότερα, επιπλέον δενδρώδη, μικρόκαρπα και μελίσσια, σε συνδυασμό με καλλιέργειες και των δύο προηγούμενων προσκλήσεων, όπως το βαμβάκι και τα ακρόδρυα, εμπλουτίζουν τη λίστα επιλεξιμότητας, στο πλαίσιο 4 προσκλήσεων, ύψους 400 εκατ. ευρώ περίπου, που πρόκειται να ενεργοποιήσει το ΥΠΑΑΤ το καλοκαίρι.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»