Συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, της Διοίκηση του ΤΟΕΒ ΣΕΛΛΑΝΩΝ με τον Υφυπουργό κο Σκρέκα
Κων/νο.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν διάφορα θέματα του Οργανισμού , επίσης ενημερώθηκαν και για την πρόοδο – εξέλιξη του έργου «Υπογειοποίηση-Εκσυγχρονισμός Δικτύου Αρδευτικών γεωτρήσεων Τ.Ο.Ε.Β. ΣΕΛΛΑΝΩΝ» προϋπολογισμού 4.255.000,00 ευρώ.