ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ