Ένα πολύ σημαντικό και συγχρόνως ιστορικό χώρο μαζικού αθλητισμού ανακατασκευάζει η Δημοτική Αρχή Καρδίτσας. Πρόκειται για το χώρο του Παλέρμου στη νότια πλευρά της πόλης. Ο χώρος με βάση τα όσα προβλέπονται στη μελέτη θα αποκτήσει μια εντελώς
καινούργια όψη. Το κονδύλι που προϋπολογίστηκε για το έργο ανέρχεται στις 350.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ. Τη σχετική σύμβαση για την έναρξη της εργολαβίας υπέγραψε ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος με τον ανάδοχο.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα