Το πράσινο φως από το υπουργείο Εσωτερικών αναμένει το ΑΣΕΠ για να προκηρύξει τις 2.909 προσλήψεις στο «Βοήθεια στο Σπίτι» σε 273 Δήμους της χώρας Ήδη το ΑΣΕΠ ολοκλήρωσε την κατανομή των θέσεων και των ειδικοτήτων του μόνιμου προσωπικού που θα προσληφθεί για τη συνέχιση του προγράμματος. Πρόκειται για θέσεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, διαφόρων ειδικοτήτων που θα συμπεριληφθούν στο εν λόγω πρόγραμμα. Οι εργαζόμενοι του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» θα λάβουν την ειδική μοριοδότηση των 17 μορίων Χ 84 μήνες για το σύνολο των θέσεων. Η εντοπιότητα δεν προτάσσεται της ειδικής εμπειρίας όπως ακριβώς περιγράφεται και στον νόμο 4583/2018. Θέσεις και ειδικότητες Ν. Καρδίτσας Στους έξι Δήμους του Νομού Καρδίτσας κατανέμονται συνολικά 49 θέσεις.

Η κατανομή ανά ειδικότητα και θέσεις έχει ως εξής:

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (3)
• Δήμος Καρδίτσας 1 θέση
• Δήμος Λ. Πλαστήρα 1 θέση
• Δήμος Μουζακίου 1 θέση

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ (1)
•Δήμος Αργιθέας 1 θέση

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (14)
• Δήμος Καρδίτσας 5 θέσεις
• Δήμος Σοφάδων 4 θέσεις
• Δήμος Παλαμά 2 θέσεις
• Δήμος Μουζακίου 2 θέσεις
• Δήμος Λ. Πλαστήρα 1 θέση

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (6)
• Δήμος Καρδίτσας 2 θέσεις
• Δήμος Μουζακίου 2 θέσεις
• Δήμος Σοφάδων 1 θέση
• Δήμος Λ. Πλαστήρα 1 θέση

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (12)
• Δήμος Καρδίτσας 4 θέσεις
• Δήμος Σοφάδων 3 θέσεις
• Δήμος Παλαμά 2 θέσεις
• Δήμος Μουζακίου 1 θέση
• Δήμος Λ. Πλαστήρα 1 θέση
• Δήμος Αργιθέας 1 θέση

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ (13)
• Δήμος Σοφάδων 4 θέσεις
• Δήμος Παλαμά 2 θέσεις
• Δήμος Μουζακίου 3 θέση
• Δήμος Λ. Πλαστήρα 2 θέσεις
• Δήμος Αργιθέας 2 θέσεις

Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν σε όλη τη χώρα είναι: Κοινωνικοί λειτουργοί (ΠΕ, ΤΕ), Ψυχολόγοι (ΠΕ), Νοσηλευτές (ΠΕ, ΤΕ), Βοηθοί Νοσηλευτών (ΔΕ), Κοινωνιολόγοι (ΠΕ), Επισκέπτες Υγείας (ΤΕ), Πτυχιούχοι Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΕ), Πτυχιούχοι Κοινωνικής Διοίκησης (ΠΕ), Οδηγοί (ΔΕ), Οικογενειακοί Βοηθοί ΥΕ. Το αντικείμενο απασχόλησης των προκηρυσσομένων θέσεων κλάδων ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας αφορά σε αρμοδιότητες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, όπως περιγράφονται στις οικείες οργανικές διατάξεις και ιδίως τη διερεύνηση αναγκών κοινωνικής φροντίδας και την παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον βοήθειας σε ηλικιωμένα άτομα, ΑΜΕΑ, πολίτες μη αυτοεξυπηρετούμενους για την κάλυψη βασικών αναγκών καθημερινής διαβίωσης, της βελτίωσης της αυτοεξυπηρέτησης και γενικά την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στους τομείς συμβουλευτικής και ψυχοσυναισθηματικής υποστήριξης των ιδίων και των οικογενειών τους, νοσηλευτικής πρωτοβάθμιας φροντίδας, οικογενειακής φροντίδας, φυσικοθεραπείας και ήπιας αθλητικής άσκησης, αγωγής υγείας και πρόληψης, εργοθεραπείας, ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, ψυχαγωγίας, διακοπών κ.ά.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά και μόνο και προς το ΑΣΕΠ και οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναγράψουν με προσοχή και σωστά τους κωδικούς των θέσεων, των τίτλων σπουδών, των πρόσθετων προσόντων και της εντοπιότητας, δεδομένου ότι η επεξεργασία της αίτησης γίνεται μηχανογραφικά.