Νέος Αστυνομικός Διευθυντής Καρδίτσας αναλαμβάνει ο Καρδιτσιώτης Θωμάς Καρανάσιος.

Ο κ. Καρανάσιος με τον βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, παίρνει τη θέση του κ. Κατέρη, ο οποίος προήχθη στο βαθμό του υποστράτηγου και αποστρατεύεται.

Αξίζει να σημειωθεί πως τη θέση που κατείχε ο κ. Καρανάσιος Α’ Υποδιευθυντής) παίρνει ο κ. Αθανάσιος Ράικος.