Το θέμα της πρότασης μετατροπής του 8ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας σε πειραματικό συζήτησαν τα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβά μιας Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας σε τηλεδιάσκεψη που είχαν με τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας κ. Αθανάσιο Μπότα.

Η τηλεδιάσκεψη έγινε ύστερα από πρόταση του συλλόγου, ως παράσταση διαμαρτυρίας για την πρόταση που έγινε, ώστε να διευκρινιστούν κάποια ζητήματα. Ο Διευθυντής κ. Μπότας πήρε πρώτος το λόγο και ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για τις ενέργειες που έκανε. Τόνισε πως η ίδρυση τέτοιων σχολείων είναι κυβερνητική απόφαση και είπε πως σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου όταν δεν υπάρχει αίτημα από σύλλογο διδασκόντων ή Δ/ντή σχολείου τότε υποχρεωτικά ο Δντής εκπ/σης πρέπει να προτείνει ένα όπως και έπραξε.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα