Υπάρχει ένα θέμα ουσίας που επιχειρείται να καλυφτεί με επικοινωνία, στην επαφή του πρωθυπουργού με τα πραγματικά προβλήματα του αγροτικού τομέα, ανέφεραν το μεσημέρι της Δευτέρας στο «Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας», τα μέλη της επιτροπής για το υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας, ο παλιός πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας Κώστας Γκούμας και ο ομότιμος καθηγητής της Γεωπονικής Φάνης Γέμτος.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα