Μπορεί τα μέτρα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού σε ότι αφορά στην είσοδο στις παιδικές χαρές να ήρθησαν, ωστόσο οι παιδικές χαρές του Δήμου Καρδίτσας θα συνεχίσουν να παραμένουν κλειστές-τουλάχιστον επίσημα-καθώς εκκρεμεί η διαδικασία πιστοποίησης της καταλληλότητάς τους.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα