Νεες αντικειμενικές αξίες και φορολογικές δηλώσεις