ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ : Συνέδριο - σταθμός για τη ζωή και τη δράση του Γεωργίου Καραϊσκάκη