Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής του οδικού έργου που συνδέει το Δέλτα Καρδίτσας με τον Παλαμά.
Το έργο δεν έχει επηρεαστεί από τα μέτρα για την πανδημία και εξελίσσεται κανονικά εντός του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. Συγκεκριμένα η υλοποίηση κατασκευής του έργου βρίσκεται στο 55% της εργολαβίας σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας κ. Κωστή Νούσιο. Τα συνεργεία του ανάδοχου εργολάβου ολοκλήρωσαν την ασφαλτόστρωση του δρόμου στο Μάρκο και πλέον οι εργασίες γίνονται στο τμήμα μέχρι τον Παλαμά.
Ο οδικός άξονας έχει μήκος 9,2 χιλιομέτρων και περίπου 11 χιλιόμετρα παράπλευρες οδούς, από τον οποίο θα εξυπηρετούνται όλες τις κοινότητες στον άξονα Καρδίτσα, Παλαμά, Φαρκαδόνα, Τρίκαλα.
Η σημερινή κατάσταση της οδού δεν της επιτρέπει να ανταποκριθεί στις προαναφερθείσεες λειτουργίες της και τους αντίστοιχους κυκλοφοριακούς φόρτους και υπολείπεται των προδιαγραφών που προβλέπονται από τους κανονισμούς περί οδοποιίας.

Το εργο

Ειδικότερα η μελέτη του έργου προβλέπει τις εξής διαδικασίες:

– Η καθαίρεση και η ανακατασκευή της κύριας αρτηρίας με βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και παράκαμψη του οικισμού Γοργοβιτών, μήκους 9,2Km.

– Η κατασκευή αγροτικής οδού αριστερά κατά τη φορά της χιλιομέτρησης, μήκους 5,80Km.

– Η κατασκευή αγροτικής οδού δεξιά κατά τη φορά της χιλιομέτρησης, μήκους 5,50Km.

– Η κατασκευή ισόπεδου τρισκελούς κόμβου στην είσοδο των Γοργοβιτών (πορεία από Δέλτα προς Παλαμά).

– Η κατασκευή ισόπεδου τετρασκελούς κόμβου στην είσοδο της ΒΙ.ΠΕ.

– Η κατασκευή ισόπεδου τετρασκελούς κόμβου εντός του οικισμού Μάρκου.

– Η κατασκευή παράπλευρου οδικού δικτύου, πεζοδρομίων και φωτισμού εντός του οικισμού Μάρκου.

– Η διαπλάτυνση γέφυρας Μάρκου στην παλιά κοίτη του ποταμού Οργόζινου.

– Η κατασκευή των απαραίτητων εργασιών για την εκτροπή κυκλοφορίας μέσω των υφιστάμενων τοπικών οδών.

– Οι απαιτούμενες εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, ηλεκτροφωτισμού και σηματοδότησης,

– Δαπάνη απαλλοτρίωσης απαιτούμενης έκτασης για την εκτέλεση του έργου καθώς και λοιπές υποστηρικτικές εργασίες (ΟΚΩ, αρχαιολογία κ.α.)