Με έκδηλη ανησυχία ξεκινάει ακόμη μία καλλιεργητική χρονιά για τους εναπομείναντες τευτλοπαραγωγούς της Καρδίτσας και της Θεσσαλίας. Η καλλιέργεια έχει περάσει από μεγάλες τρικυμίες τα τελευταία χρόνια εξαιτίας του θέματος που προέκυψε με την ΕΒΖ και οι παραγωγοί στον Θεσσαλικό κάμπο καλλιεργούν κάθε χρόνο μέσα σε ένα περιβάλλον πλήρους ανασφάλειας και αβεβαιότητας.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα