Αμέσως μετά το Πάσχα αναχώρησαν και οι τελευταίοι Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι για τα λιβάδια της ορεινής Πίνδου, όπου και θα παραμείνουν μέχρι το φθινόπωρο, με στόχο να προσφέρουν άφθονη και ποιοτική τροφή στα ζώα τους. Πρόκειται για τον θεσμό της μετακινούμενης κτηνοτροφίας, ο οποίος κρατά χρόνια στην ελληνική ύπαιθρο και δεν έχει χάσει την αξία του. Σήμερα, η μετακινούμενη κτηνοτροφία συν ντάται στην Ελλάδα και σε ορισμένες άλλες ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. Γαλλία, Ισπανία, Βαλκάνια), ενώ στη χώρα μας περίπου το 8% των κτηνοτρόφων ακολουθεί αυτόν τον δρόμο.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα