Οι ...νομικές πλευρές της επιδημίας _ Καλημέρα Θεσσαλία