Αποκαταστάθηκε η προσβασιμότητα της περιοχής του Μουζακίου προς τα χωριά της Λίμνης Πλαστήρα, καθώς δόθηκε σε κυκλοφορία η γέφυρα Belley  στη θέση της κατεστραμμένης από την κακοκαιρία γέφυρα Καραϊσκάκη.
Η νέα γέφυρα τοποθετήθηκε με την καθοριστική συνδρομή από το 724 τάγμα μηχανικού από τους Τοξότες της Ξάνθης και έχει μήκος 42μ., ωφέλιμο πλάτος 3.80 μ.  και μπορεί να σηκώσει φορτία μέχρι 30 τόνους άνευ προϋποθέσεων.
Πρόκειται για μια μόνιμη κατασκευή.