Τη δημιουργία πνευμονολογικής κλινικής για την ανάπτυξη κλινών επιβεβαιωμένων περιστατικών κορωνοϊού ήπιας νοσηλείας προωθούν στο Νοσοκομείο Καρδίτσας η Διοίκηση της 5ης ΥΠΕ και του νοσοκομειακού ιδρύματος.
Σήμερα υπάρχουν ήδη διαμορφωμένες 27 κλίνες και συγκεκριμένα 15 στην Οφθαλμολογική Κλινική, 7 στο Τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας και 5 στην Παιδιατρική για ύποπτα περιστατικά κορωνοϊού σε παιδιά. Οι ενέργειες που προωθούνται αποσκοπούν στη λειτουργίας μιας συγκροτημένης Πνευμονολογικής Κλινικής στο διαμορφωμένο χώρο της Οφθαλμολογικής, οργανωμένης, με τις κατάλληλες ειδικότητες ιατρικού προσωπικού, για την ήπια νοσηλεία επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορωνοϊού.
Να σημειώσουμε ότι μέχρι χθες στο Νοσοκομείο Καρδίτσας, νοσηλεύονταν 6 επιβεβαιωμένα περιστατικά κορωνοϊού που χρήζουν ήπιας νοσηλείας.
Ο Υποδιοικητής της 5ης ΥΠΕ κ. Σταύρος Παπαγεωργίου είχε συνάντηση εργασίας με τον Διοικητή του Νοσοκομείου κ. Δημήτρη Κεχαγιά και Διευθυντές Τμημάτων όπου συζητήθηκε το θέμα της ανάπτυξη των συγκεκριμένων κλινών.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα