Ο Κων. Μπατζιάς νέος Πρόεδρος στους Γοργοβίτες

Αλλαγή Προέδρου στην τοπική κοινότητα Γοργοβιτών. Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος Παλαμά κ. Γιώργος Σακελλαρίου, αποδέχθηκε την με αριθ. πρωτ. 9222/24-11-2021 αίτηση παραίτησης του κ. Φώτη Κων/νου του Γεωργίου από τα καθήκοντά του ως Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Γοργοβιτών και ορίζει ως νέο Πρόεδρο του Συμβουλίου τον κ. Μπατζιά Κωνσταντίνο του Αθανασίου, σύμφωνα με την αριθ. 23/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας, με την οποία αναδείχθηκε τακτικό μέλος της Τ.Κ. Γοργοβιτών.