Κλίση έχει πάρει το ο φωτεινός σηματοδότης στο πεζοδρόμιο της οδού Φαναρίου, στο σημείο που διασταυρώνεται με την οδό Τρικάλων.

Καλό θα ήταν η αρμόδια υπηρεσία να μεριμνήσει για την επιδιόρθωσή του, καθώς το σημείο είναι πο- λυσύχναστο αφού δίπλα και απέναντι λειτουργούν αρκετά καταστήματα.

Κ.Π