Παράταση για την ολοκλήρωση των εργασιών στο Παλέρμο και την κεντρική πλατεία της Καρδίτσας

ΕΩΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Tην παράταση των εργασιών για την ολοκληρωμένη αισθητική περιβαλλοντική και βιοκλιματική αναβάθμιση της πλατείας και του κεντρικού πεζοδρόμου Καρδίτσας καθώς και για την αποκατάσταση των ζημιών στο Παλέρμο αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.
Σε ότι αφορά το έργο της κεντρικής πλατείας, η σύμβαση του οποίου ανέρχεται σε 468.513 ευρώ, η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ηταν η 11η Ιανουαρίου του 2022. Μέχρι τώρα έχει κατασκευασθεί το 75% των εργασιών όπως αναφέρει η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, ενώ ο ανάδοχος ζήτησε παράταση εξαιτίας των καιρικών συνθηκών και της καθυστέρησης έλευσης υλικών λόγω προβλήματος που ανέκυψε από τον covid και την ενεργειακή κρίση. Η παράταση είναι τρίμηνη και με την απόφαση της επιτροπής που λήφθηκε κατά πλειοψηφία, η νέα προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται η 11η Απριλίου του 2022.
Σε ότι αφορά τις αποκαταστάσεις στο Παλέρμο, ο συμβατικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 238.364 ευρώ και η προθεσμία περαίωσης των εργασιών είχε οριστεί η 24η Δεκεμβρίου του 2021. Ο ανάδοχος ζητά παράταση λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη χορήγηση παράτασης μέχρι τις 30 Απριλίου του 2022.