Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Ολοκλήρωση δρόμου από Παλιούρι μέχρι Ι.Μ. Αγίου Ιωάννου Προδρόμου” για οκτώ μήνες, έδωσε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.

Η απόφαση λήφθηκε ομόφωνα, μετά από αίτημα του αναδόχου του έργου. Η νέα προθεσμία περάτωσης του εργου ορίστηκε η 26η Αυγούστου 2022. Με την ολοκλήρωσή της κατασκευής του δρόμου, θα βελτιωθεί η πρόσβαση των πολιτών και προσκυνητών στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, ενώ παράλληλα θα δημιουργηθούν οι συνθήκες για την περαιτέρω ανάπτυξη και προβολή ενός από τα σημαντικότερα Βυζαντινά Μνημεία της ευρύτερης περιοχής.

Το μοναστήρι Η μονή βρίσκεται σε ύψωμα στα δυτικά του χωριού, στην περιοχή του παλιού οικισμού Άη Γιάννη που αναπτύχθηκε πιθανόν στη θέση της βυζαντινής μονής.

Η μεγαλόπρεπη παρουσία του, στον σπάνιο τύπο του σταυροειδούς τετρακιόνιου ναού με τρούλο, συνδέεται με παραδόσεις, σύμφωνα τις οποίες ο ναός χάθηκε και ξαναβρέθηκε, παραδόσεις που μαρτυρούν τις διαδοχικές φάσεις και ερημώσεις που πέρασε.

Τα βυζαντινά στοιχεία του, μεταξύ των οποίων και το αρκοσόλιο του βόρειου τοίχου με τον τάφο του κτήτορα, συνδέουν το ναό με τα ηγεμονικά κτίσματα της εποχής στη Θεσσαλία, όπως η μονή της Πόρτα Παναγιάς, η Ολυμπιώτισσα και η μονή Λυκουσάδας, που ιδρύθηκαν από τους αυθέντες της εποχής, οι οποίοι μόνασαν και τάφηκαν σ’ αυτά.