Η κριτική στην ποίηση είναι ένα ανώτερο στάδιο γνώσης και ερμηνείας της πνευματικής δημιουργίας. Αποτελεί έναν από τους πιο σύγχρονους κλάδους της αισθητικής, της επιστήμης που ασχολείται με την έρευνα και την ερμηνεία της τέχνης, του ωραίου και του καλού, απαιτεί γι’ αυτό ανώτερη αντίληψη και γνώση των πραγμάτων.

Γράφει ο
Γεώργιος Π.
Κωνσταντάκος

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα