Πειραματικά Σχολεία το 1ο Γυμνάσιο και το 1ο Λύκειο Καρδίτσας

Ο θεσμός των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΠΠΣ) στην Ελλάδα διευρύνεται, καθώς σχεδόν διπλασιάζεται ο αριθμός τους. Από την επόμενη σχολική χρονιά 2021-2022 θα λειτουργήσουν συνολικά 50 νέα Πρότυπα (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙΣ), τα οποία θα προστεθούν στα 62 ΠΠΣ σήμερα.
Στο Νομό Καρδίτσας με βάση την απόφαση του Υπουργείου Πειραματικά γίνονται το 1ο Γυμνάσιο και το 1ο Λύκειο Καρδίτσας. Επίσης στη λίστα του Υπουργείου δεν υπάρχει απόφαση για μετατροπή κάποιας σχολικής μονάδας του Νομού σε πειραματική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η κλήρωση για τα Πειραματικά Σχολεία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Ιουνίου και οι εξετάσεις για τα Πρότυπα τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021.
Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα