Ο υπουργός κ. Γαβρόγλου ζητά από τους φορείς της Καρδίτσας να συναντηθούν κατόπιν εορτής, μετά τη λήξη της διαβούλευσης, καθώς όπως φαίνεται έχει λάβει τις αποφάσεις του ερήμην των τοπικών κοινωνιών, προφασιζόμενος ότι αυτές ελήφθησαν από μια επιστημονική επιτροπή με ακαδημαϊκά κριτήρια…

Τα επιστημονικά και ακαδημαϊκά κριτήρια όμως που θέτει ο υπουργός για την ίδρυση νέων τμημάτων στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά τη συγχώνευση με τα δύο ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς ασφαλώς και επιδέχονται κριτικής και δεν έχει κανείς το αλάνθαστο.

Και θα μας επιτρέψει να έχει άποψη η τοπική κοινωνία της Καρδίτσας γιατί και «κουλτούρα» τουλάχιστον 4 δεκαετιών από τη λειτουργία τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην πόλη, έχει αναπτύξει και επιστημονικούς φορείς καταξιωμένους διαθέτει… Και μη λησμονούμε πως ούτε τη σύμφωνη γνώμης της ακαδημαϊκής κοινότητας της Κεντρικής Ελλάδας διαθέτει, καθώς οι Σύγκλητοι των δύο από τα τρία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΤΕΙ Θεσσαλίας και Λαμίας) αλλά και η Ιατρική σχολή της Λάρισας, απορρίπτουν συλλήβδην το σχέδιο νόμου θέτοντας μία σειρά από επιστημονικά και ακαδημαϊκά επιχειρήματα, τα οποία θεωρούν ότι δεν ελήφθησαν υπόψη, με κυριότερο το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτοτέλεια στην ακαδημαϊκή κοινότητα να επιλέξει αυτή την χωροταξική κατανομή, δεν υπάρχουν τεχνι- κοοικονομικές μελέτες για τα νέα τμήματα αλλά και εν γένει τη λειτουργία του νέου πανεπιστημίου, δεν υπάρ- χουν αναλυτικοί προϋπολογισμοί, ενώ απορούν γιατί το τμήμα Φυσικοθεραπείας ιδρύεται στη Λαμία, χωρίς συνέργειες και υποδομές, αντί των Τρικάλων για να συνδυαστεί με το ΤΕΦΑΑ, ή της Λάρισας για να συνδυαστεί με την ιατρική και τη σχολή επιστημών Υγείας, όπως είναι το επιστημονικά ορθό.

Και ερχόμαστε στην περίπτωση της Καρδίτσας η οποία κατά τον υπουργό δεν διαθέτει επαρκή επιστημονικά κριτήρια και θέσεις…

Το να θεωρεί ο υπουργός και η επιστημονική επιτροπή που σχεδίασε τη νεα αρχιτεκτονική του πανεπιστημίου, ότι το τμήμα Διατροφολογίας και Διαιτολογίας μπορεί να σταθεί καλύτερα δίπλα στο ΤΕΦΑΑ στα Τρίκαλα σε άγνωστη χωροθέτηση και όχι δίπλα στο συναφές τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, αλλά και στην Κτηνιατρική ή το τμήμα Δημόσιας Υγείας, είναι καθαρά υποκειμενικό και δεν αντέχει στη βάσανο καμιάς επιστημονικής ή ακαδημαϊκής τεκμηρίωσης.

Περισσότερα στην Έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»