Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στην Καρδίτσα είναι η άνοδος των συμφώνων συμβίωσης.
Πέρυσι μάλιστα συνάφθηκαν τα περισσότερα σύμφωνα συμβίωσης από κάθε άλλη χρονιά στο Νομό.
Συγκεκριμένα τα σύμφωνα συμβίωσης ήταν 39 το 2020, έναντι 30 το 2019, αύξηση που ποσοστιαία «μεταφράζεται» σε 30%!
Ενδιαφέρον μάλιστα παρουσιάζει το γεγονός πως σε δύο δημοτικές ενότητες ο αριθμός των συμφώνων ήταν ίδιος με εκείνον των γάμων ή και τον υπερέβησαν. Στη δημοτική ενότητα Άρνης είχαμε 3 γάμους και 3 σύμφωνα συμβίωσης, ενώ στη δημοτική ενότητα Φύλλου έναν γάμο και δύο σύμφωνα!
Κ.Π.