Ποιες εκκρεμείς συντάξεις θα δοθούν έως τον Ιούνιο

Με... τρεις ταχύτητες τρέχει η διευθέτησή τους

Με τρεις “ταχύτητες” τρέχει η κυβέρνηση τη μείωση των εκκρεμών συντάξεων. Στην πρώτη “ταχύτητα” ανήκουν οι εκκρεμείς αιτήσεις για κύριες συντάξεις από μία ή διαδοχική ασφάλιση.

Στη δεύτερη ανήκουν οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις παράλληλης ή διεθνούς ασφάλισης. Στην τρίτη “ταχύτητα” ανήκουν οι εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις.

Η κυβέρνηση δίνει τη μεγαλύτερη έμφαση για τις εκκρεμείς κύριες συντάξεις μίας ή διαδοχικής ασφάλισης, έπειτα στις εκκρεμείς συντάξεις παράλληλης ή διεθνούς ασφάλισης και έπειτα για τις εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις.
Πιο αναλυτικά:

Εκκρεμείς κύριες συντάξεις μίας ή διαδοχικής ασφάλισης

Πρόκειται για τις αιτήσεις συνταξιούχων ενός μόνο ταμείου (πχ μόνο ΙΚΑ ή μόνο ΟΑΕΕ) και τους συνταξιούχους δύο ή και παραπάνω ταμείων (πχ ΙΚΑ και μετά ΟΑΕΕ, ΟΑΕΕ και μετά ΙΚΑ κοκ).

Η μείωση τους και ειδικά εκείνων που έχουν πάνω από τρεις μήνες αναμονή (δηλαδή οι λεγόμενες ληξιπρόθεσμες) αποτελεί τον κεντρικό στόχο της κυβέρνησης, ενώ έχει δεσμευθεί και απέναντι στους θεσμούς, προκειμένου να τις εκμηδενίσει έως τον ερχόμενο Ιούνιο.

Το βασικότερο πρόβλημα για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων εκκρεμών συντάξεων εντοπίζεται στις εκκρεμείς συντάξεις του τέως ΟΑΕΕ. Και αυτό λόγω των χρεών των ελευθέρων επαγγελματιών που ξεπερνούν τα 20.000 ευρώ.

Εκκρεμείς κύριες συντάξεις παράλληλης ή διεθνούς ασφάλισης

Στη δεύτερη “ταχύτητα” ανήκουν οι εκκρεμείς αιτήσεις για κύριες συντάξεις από παράλληλης ασφάλισης ή διεθνούς ασφάλισης.

Πρόκειται για τους συνταξιούχους που είχαν ασφάλιση ταυτόχρονα σε δύο ή και παραπάνω ταμεία. Για παράδειγμα, ήταν ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και παράλληλα στο ΕΤΑΑ ή στο Δημόσιο και μετά στο ΙΚΑ.

Οι εν λόγω συνταξιούχοι έχουν λάβει τη σύνταξη από το πρώτο, “βασικό” ταμείο τους και περιμένουν τη σύνταξη από το δεύτερο ταμείο, η οποία θα έλθει ως προσαύξηση.

Οι εκκρεμείς αυτές προσαυξήσεις στις συντάξεις ασφαλισμένων, “τρέχουν” από τον Μάιο του 2016 και έπειτα.

Δεδομένου, όμως, ότι οι παροχές αυτές αφορούν σε εκείνους τους συνταξιούχους που έχουν λάβει την πρώτη σύνταξή τους από το (πρώτο ή “βασικό”) ταμείο τους (το ΙΚΑ ή το ΕΤΑΑ εν προκειμένω) δεν μετριούνται μεταξύ των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, οι οποίες απεικονίζονται κάθε μήνα από τις εκθέσεις του συστήματος “Άτλας”.

Εντός του ερχόμενου μήνα αναμένεται η εφαρμογή του κατάλληλου λογισμικού προκειμένου να ξεμπλοκάρει η έκδοσή τους.

Όσον αφορά τις διεθνείς συντάξεις, υπενθυμίζεται πως η ένταξη του e-ΕΦΚΑ στο ευρωπαϊκό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών EESSI.

Το σύστημα EESSI αποτελεί ένα κλειστό ηλεκτρονικό σύστημα διακίνησης πληροφοριών μεταξύ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης των 27 κρατών μελών της Ε.Ε., των χωρών του Ε.Ο.Χ., της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μέσω του EESSI διασυνδέονται τα συστήματα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης των παραπάνω χωρών, με σκοπό την πλήρη ηλεκτρονική διαχείριση και ανταλλαγή των αναγκαίων ασφαλιστικών πληροφοριών.

Εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις

Τον δρόμο της ψηφιοποίησης έχουν λάβει και οι επικουρικές συντάξεις. Τέθηκε τις περασμένες μέρες σε λειτουργία στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ και η ηλεκτρονική αίτηση για τη λήψη επικουρικής σύνταξης λόγω αναπηρίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του φορέα.

Με την υλοποίηση αυτής της ηλεκτρονικής διαδικασίας όλες οι νέες αιτήσεις για λήψη επικουρικής σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας και μεταβίβασης λόγω θανάτου) του ιδιωτικού τομέα πραγματοποιούνται πλέον ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ. Μέσα στο επόμενο διάστημα πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία και η αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση για τους ασφαλισμένους του δημοσίου τομέα.

Αυτό σημαίνει πως όσοι έχουν προχωρήσει σε χειρόγραφη αίτηση για επικουρική σύνταξη  δεν θα χρειαστεί να υποβάλλουν και πάλι αίτηση μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Τονίζεται, επίσης, η διαφοροποίηση του τεχνικού τρόπου υποβολή αίτησης (χειρόγραφου ή ηλεκτρονικού) δεν έχει να κάνει με τίποτα με τα δικαιώματα των αιτούντων σε σχέση με την επικουρική σύνταξη,καθώς αυτά διέπονται από τους απολύτως ίδιους κανόνες.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, όταν ένας ασφαλισμένος υποβάλλει ηλεκτρονικά το αίτημα για λήψη της κύριας σύνταξης μπορεί την ίδια ημέρα να υποβάλλει και ηλεκτρονικό αίτημα για τη λήψη της επικουρικής.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως η ψηφιοποίηση της διαδικασίας αίτησης επικουρικής σύνταξης θα μειώσει κατά 1 ή 1 ½ μήνα την αναμονή της λήψης της επικουρικής σύνταξης.

Η επιτάχυνση της απονομής των επικουρικών συντάξεων αποτελεί αλληλένδετο στόχο με εκείνο της επιτάχυνσης της απονομής των κύριων συντάξεων, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Για να εκδοθεί μία επικουρική σύνταξη ενός ασφαλισμένου, θα πρέπει προηγούμενα έχει εκδοθεί η οριστική σύνταξή τους. Συνεπώς, όταν εκδίδονται περισσότερες νέες κύριες συντάξεις (όπως συμβαίνει τελευταία βάσει των στοιχείων που δημοσιεύει η κυβέρνηση μέσω των μηνιαίων εκθέσεων του συστήματος “Άτλας”) ανοίγει ο δρόμος για την έκδοση περισσότερων νέων επικουρικών συντάξεων.

Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση προχωρά σε αυτόνομα μέτρα αύξησης των ρυθμών έκδοσης των νέων επικουρικών συντάξεων, όπως η ψηφιοποίηση των σχετικών αιτήσεων.

Αυτό δεν θα είναι το μόνο μέτρο. Θα επεκταθεί και στο επικουρικό το “σύστημα” έκδοσης συντάξεων από ιδιώτες. Με άλλα λόγια, οι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι και λογιστές, οι οποίοι έχουν καταπιαστεί από τον Νοέμβριο με την έκδοση νέων κύριων συντάξεων, θα ασχοληθούν με την έκδοση νέων επικουρικών συντάξεων.

Πηγή: capital.gr