Προκαταβολή 20%, ύψους 776.660 ευρώ, θα χορηγηθει σε 709 δικαιούχους επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων στο Νομό Καρδίτσας που επλήγησαν από τον «Ιανό». Η προκαταβολή αντιστοιχεί σε συνολική ζημιά ύψους 3.883.298 ευρώ, ενώ δημοσιεύτηκε την Παρασκευή η σχετική απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα