Προσλήψεις πέντε μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών θα κάνει ο Δήμος Παλαμά

ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Tην υποβολή αιτήσεως του Δήμου Παλαμά στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΑΕΔ για την πρόσληψη πέντε ατόμων με διάφορες ειδικότητες για ένα χρόνο, μέσα από το πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο.
Στην απόφαση τονίζεται ότι οι προσλήψεις θα γίνουν προκειμένου να ανταποκριθεί ο Δήμος στις αυξημένες ανάγκες των υπηρεσιών του, αλλά και να διευκολύνει σε τοπικό επίπεδο τους δικαιούχους στην διαδικασία εξεύρεσης εργασίας σε αυτήν την κρίσιμη ηλιακά περίοδο του εργασιακού τους βίου.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ωφελούμενοι είναι άτομα ηλικίας 55 έως 67, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ., για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα  μηνών με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα μήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλεται ο δικαιούχος φορέας.