Στα μέσα Σεπτεμβρίου θα γίνει η δημοπράτηση του έργου για την κατασκευή Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) με υπομονάδα επεξεργασίας καθαρών βιοαποβλήτων από Διαλογή στην Πηγή (ΜΕΒΑ) που θα εξυπηρετεί τους Νομούς Καρδίτσας και Τρικάλων.

Αυτό υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός, παρουσιάζοντας το στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων στη Θεσσαλία που οδηγεί σε δραστικό περιορισμό της ταφής απορριμμάτων σε ποσοστό κάτω από το 10%, από το 2025 και μετά, με σημαντική αύξηση της επαναχρησιμοποίησης – ανακύκλωσης σε ποσοστό πάνω από 65%.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»