Προωθείται η αποκατάσταση ζημιών από καθιζήσεις και καταπτώσεις στις τ.κ. Αμαράντου και Καστανιάς

ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Πράσινο φως» στην ανάθεση του έργου της αποκατάστασης των ζημιών από καθιζήσεις, καταπτώσεις και κατολισθήσεις στις τοπικές κοινότητες Αμαράντου και Καστανιάς, άναψε η οικονομική επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.
Οι δύο αυτές ορεινές τοπικές κοινότητες του Δήμου έχουν υποστεί μεγάλης έκτασης καταστροφές από το πέρασμα του «Ιανού». Τα μεγάλα ύψη βροχόπτωσης προκάλεσαν καθιζήσεις, καταπτώσεις και κατολισθήσεις, με συνέπεια ένα μεγάλο τμήμα των υποδομών να καταστραφεί. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 250.000 ευρώ και η ανάθεση του έργου γίνεται με πρόσκληση για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου προβλέπονται οι εξής εργασίες:

-Τ.Κ. Αμάραντου: Απομάκρυνση των καταπτώσεων ,αποκατάσταση τοιχίων αντιστήριξης με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, αποκατάσταση τσιμεντόστρωσης οδοστρώματος με σκυρόδεμα C16/20 , αποκατάσταση σωληνωτών τεχνικών εγκυβωτισμένων με σκυρόδεμα C16/20 .

-Τ.Κ. Καστανιάς: Αποκατάσταση τοιχίων αντιστήριξης με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και αποκατάσταση τσιμεντόστρωσης οδοστρώματος με σκυρόδεμα C16/20 .

Αρχικό συμβατικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου, όπως προκύπτει από τον τελικώς εγκριθέντα και κατακυρωθέντα Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένων των ποσών Γ.Ε. και Ο.Ε., καθώς και των απροβλέπτων δαπανών.