Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες από τους Καρδιτσιώτες καταστηματάρχες εστίασης και αναψυχής για την επαναλειτουργία των καταστημάτων τους από τη Δευτέρα.
Ύστερα από λουκέτο δύο μηνών, ο κλάδος σηκώνει ξανά ρολά και οι επιχειρηματίες έχουν επιδοθεί σε έναν… αγώνα δρόμου, προκειμένου να έχουν τα πάντα έτοιμα, σε απόλυτη συμφωνία με τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα.
Την ίδια ώρα, σήμερα αναμένεται η ψήφιση της τροπολογίας για το θέμα της ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων.
Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ηλία Σχορετσανίτη, οι καταστηματάρχες της Καρδίτσας άρχισαν ήδη να υποβάλλουν αιτήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Τροπολογία
Η τροπολογία που κατατέθηκε αναφέρει: «ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης και πάντως δεν μπορεί να είναι τριπλάσιος από την αρχική παραχώρηση».

Κατά την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων θα πρέπει να εξασφαλίζεται η λωρίδα ελεύθερης όδευσης πεζών τουλάχιστον ενός μέτρου και 50 εκατοστών.

Προβλέπεται ακόμη, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παραχώρηση πρόσθετου χώρου για τα τραπεζοκαθίσματα μείωση των δημοτικών τελών. Η μείωση των τελών χρήσης θα είναι αναλογική προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων και όχι άνω του 50%.

Επίσης, με απόφαση των αρμόδιων οργάνων, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του οικείου δήμου ή της οικείας περιφέρειας, κατ΄αντιστοιχία του αρμόδιου ΟΤΑ) και αφού προηγηθεί η έκδοση μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, είναι δυνατή η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων σε οδούς αρμοδιότητας των αντίστοιχων ΟΤΑ, για σαφώς προσδιορισμένο στην απόφαση χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται μέριμνα για την ακώλυτη διέλευση οχημάτων άμεσης ανάγκης και για τη διέλευση, στάση και στάθμευση οχημάτων μόνιμων κατοίκων και ΑΜΕΑ. Παράλληλα είναι δυνατή η δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, ποδηλάτου και η προσωρινή δημιουργία περιοχή ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας.

Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης παραχωρηθέντων κοινόχρηστων χώρων, επιβάλλεται με απόφαση του οικείου Δημάρχου, σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο ίσο με το τέλος που ανάλογη στην παράνομη χρήση. Εφόσον βεβαιωθεί δεύτερη παράβαση εντός τριών μηνών, αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου και επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας του καταστήματος για τρεις μήνες».