Πως θα λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις _ Καλημέρα Θεσσαλία