Ρευστότητα ύψους 1,2 εκ. ευρώ θα δοθεί σε επιχειρήσεις της Καρδίτσας, μέσα από το πρόγραμμα για την χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της πόλης της Καρδίτσας που προωθεί η Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσα από δράσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα