Ο Γ. Σταμούλης Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου- Τα μέλη των νέων δημοτικών επιτροπών-Ανεξάρτητοι σύμβουλοι οι κ. κ. Κεφαλάς, Χατζηγιάννης και Ραγιάς

Ο κ. Ιωάννης Σταμούλης είναι ο νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων μετά τις δημαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν χθες το πρωί στο Δημαρχείο του Δήμου Σοφάδων. Παράλληλα το σώμα εξέλεξε χθες και τα νέα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Η διαδικασία στην έναρξη τής οποίας προήδρευσε ο πλειοψηφών σύμβουλος της πλειοψηφούσας παράταξης κ. Σπ. Εκίζογλου, κύλησε ομαλά ενώ στη διάρκειά της οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Παυλος Ραγιάς, Απ. Χατζηγιάννης και Παν. Κεφαλάς ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τον συνδυασμό του κ. Παπαδόπουλου και την ανεξαρτητοποίησή τους.

Ο Δήμαρχος Σοφάδων κ. Θάνος Σκάρλος πρότεινε για τη θέση του Προέδρου τον κ. Σταμούλη και για τη θέση του γραμματέα τον κ. Αγγελόπουλο οι οποίοι εξελέγησαν λαμβάνοντας από 26 ψήφους.

Για τη θέση του αντιπροέδρου προτάθηκε από τον επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Μπ. Παπαδόπουλο, ο κ. Γιώργος Ηλιούδης ο οποίος εξελέγη επίσης με 26 ψήφους.

Από τη διαδικασία απείχε ο δημοτικός σύμβουλος της “Λαϊκής Συσπείρωσης” κ. Στουρνάρας.

Όσον αφορά στην Οικονομική Επιτροπή από την παράταξη του κ. Σκάρλου υποψήφιοι ήταν οι: Δημ. Αλεξόπουλος, Ιωαν. Κουτσομηλιάς, Αθ. Παππάς και Αθ. Σαμαράς.

Από τον συνδυασμό του κ. Παπαδόπουλου υποψήφιοι ήταν οι: Αθ. Γκαντής, Ταξ. Ευαγγελογιάννης, Χαρ. Παπαδόπουλος και Βασ. Φαλούτσος.

Τα τέσσερα μέλη που εκλέγονται στη νέα επιτροπή είναι οι κ.κ. Σαμαράς με 16 ψήφους, Αλεξόπουλος με 15 ψήφους, Παπαδόπουλος με 9 ψήφους και Φαλούτσος με 8 ψήφους.

Για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής από τον συνδυασμό του κ. Σκάρλου υποψήφιοι ήταν οι: Δημ. Κατσής, Θ. Καφάση-Δεδιλιάρη, Γ. Τσινόπουλος και Γ. Τσιώτας.

Από τον συνδυασμό του κ. Παπαδόπουλου υποψήφιοι ήταν οι: Γ. Βασιλείου, Ταξ. Ευαγγελογιάννης, Δημ. Κλιάρης και Γ. Μπούκης.

Στην επιτροπή εκλέγονται οι: Γ. Τσιώτας με 16 ψήφους, Γ. Τσινόπουλος με 15 ψήφους, Γ. Βασιλείου με 9 ψήφους και Ταξ. Ευαγγελογιάννης με 8 ψήφους.

Σημειώνεται ότι οι επιτροπές είναι επταμελείς. Οι υπόλοιπες θέσεις θα καλυφθούν από αντιδημάρχους.

Ανεξαρτητοποιήσεις

Όπως προαναφέρθηκε στην έναρξη της διαδικασίας αναγνώστηκε η δήλωση ανεξαρτητοποίησης των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Παν. Κεφαλά, Απ. Χατζηγιάννη και Π. Ραγιά οι οποίοι είχαν εκλεγεί με τον συνδυασμό του κ. Παπαδόπουλου. Οι τρεις σύμβουλοι δεσμεύτηκαν ότι και από τη θέση των ανεξάρτητων συμβούλων θα εργαστούν ακούραστα προς όφελος όλων των δημοτών.