•Πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά μπορούν να καταθέσουν οι σεισμόπληκτοι Παλαμιώτες

•Απαιτούνται διευκρινίσεις από το υπουργείο

Σε λειτουργία τέθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα arogi.gov.gr για τη στήριξη ιδιοκτητών ακινήτων που επλήγησαν από τους σεισμούς της 30ής Οκτωβρίου 2020 στη Σάμο και της 3ης Μαρτίου 2021 στη Θεσσαλία (Δαμάσι).

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα