Σε νέα εποχή περνάει η ΔΕΥΑ Μουζακίου, καθώς προκηρύχθηκε από το Δήμο ο διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος – τηλεχειρισμός), παρακολούθησης και αυτομάτου ελέγχου υδραυλικών και λειτουργικών παραμέτρων κεντρικού συστήματος τροφοδοσίας δικτύου ύδρευσης.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα